Sản Phẩm

NẠC ĐÙI GIÁ SỈ

Giá sỉ: 200.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

ĐÙI DA GIÁ SỈ

Giá sỉ: 170.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

THĂN DA GIÁ SỈ

Giá sỉ: 170.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

BẮP KHÔNG DA GIÁ SỈ

Giá sỉ: 190.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

BA RỌI RÚT SƯỜN GIÁ SỈ

Giá sỉ: 130.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

THỊT CỔ DA GIÁ SỈ

Giá sỉ: 130.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

THỊT CỔ KHÔNG DA GIÁ SỈ

Giá sỉ: 145.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

ĐUÔI BÒ GIÁ SỈ

Giá sỉ: 170.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

ĐÙI TRƯỚC NGUYÊN CÁI GIÁ SỈ

Giá sỉ: 120.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

ĐÙI SAU NGUYÊN CÁI GIÁ SỈ

Giá sỉ: 145.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

GÙ BÒ GIÁ SỈ

Giá sỉ: 180.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

SƯỜN BÒ GIÁ SỈ

Giá sỉ: 90.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Bò Tơ Củ Chi Út Ngân