Sản Phẩm

NẠC ĐÙI GIÁ SỈ

Giá sỉ: 200.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

ĐÙI DA GIÁ SỈ

Giá sỉ: 170.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

THĂN DA GIÁ SỈ

Giá sỉ: 170.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

BẮP KHÔNG DA GIÁ SỈ

Giá sỉ: 190.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

BA RỌI RÚT SƯỜN GIÁ SỈ

Giá sỉ: 130.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

THỊT CỔ DA GIÁ SỈ

Giá sỉ: 130.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

THỊT CỔ KHÔNG DA GIÁ SỈ

Giá sỉ: 145.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

ĐUÔI BÒ GIÁ SỈ

Giá sỉ: 170.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

ĐÙI TRƯỚC NGUYÊN CÁI GIÁ SỈ

Giá sỉ: 120.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

ĐÙI SAU NGUYÊN CÁI GIÁ SỈ

Giá sỉ: 145.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

GÙ BÒ GIÁ SỈ

Giá sỉ: 180.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

SƯỜN BÒ GIÁ SỈ

Giá sỉ: 90.000 VNĐ

Giá lẻ: Liên Hệ

Đặt mua

Bò Tơ Củ Chi Út Ngân

0